Home Kraj Do 17 marca zgłoszenia w konkursie na najciekawsze innowacje społeczne

Do 17 marca zgłoszenia w konkursie na najciekawsze innowacje społeczne

by Anna Słomczyńska

Do 17 marca można zgłaszać pomysły w konkursie na najciekawsze innowacje społeczne, pomocne w rozwiązywaniu problemów mieszkańców woj. śląskiego. Wsparcie otrzyma 40 pomysłów, służących np. zatrudnieniu kobiet i osób po 50-ce, kreujących miejsca pracy czy ograniczających wyludnianie się regionu.

Wyłonieni w konkursie innowatorzy otrzymają do 45 tys. zł na opracowanie projektu usługi i kolejne 50 tys. zł na jej wdrożenie, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne. W sumie w trzyletnim okresie trwania projektu wsparcie dostanie 40 innowacyjnych rozwiązań.

Realizatorem przedsięwzięcia pod nazwą „Śląska Przestrzeń Innowacji” jest fundacja Fundusz Współpracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Konkurs ma charakter ogólnopolski – oznacza to, że pomysłodawca nie musi pochodzić ze Śląska ani mieszkać w tym regionie, powinien jednak znać specyfikę jego problemów społecznych lub potrzeby społeczności, do której kieruje innowację.

Pomysły powinny rozwiązywać problemy z kilku obszarów tematycznych. Dotyczą one depopulacji, rozwoju miejsc pracy (także tych tzw. zielonych i białych), niskiego wskaźnika zatrudnienia kobiet oraz osób po 50. roku życia, niwelowania skutków społecznych ubóstwa energetycznego oraz rewitalizacji miast w wymiarze społecznym.

Pomysły na innowacje można zgłaszać w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza dotyczy rozwiązywania istotnych w regionie problemów z obszaru określonego przez organizatorów konkursu. Listę 34 takich wyzwań umieszczono na stronie internetowej projektu, wskazując na konkretne zadania, wymagające innowacyjnego podejścia.

Wśród proponowanych praktycznych problemów do rozwiązania jest np. to, jak usprawnić pracę pielęgniarki opieki długoterminowej w zakresie wypełniania i przewożenia dokumentacji medycznej, aby mogła więcej czasu poświęcić na pracę z obłożnie chorym pacjentem.

Inny przykładowy problem do rozwiązania dotyczy zaangażowania przedsiębiorstw społecznych w tworzenie „zielonych” miejsc pracy, związanych z recyklingiem odpadów wielkogabarytowych, aby stworzyć nowe możliwości zatrudnienia i ograniczyć zjawisko zanieczyszczenia miast.

Wyzwaniem do podjęcia może być także wykorzystanie polisensoryki w terapii osób starszych z demencją oraz obłożnie chorych przebywających w szpitalu. Chodzi o zwiększenie skuteczności leczenia i wypełnienie istniejącej luki w sektorze tzw. białych miejsc pracy, czyli zawodów związanych m.in. z opieką nad seniorami.

Druga konkursowa ścieżka dotyczy pomysłów spoza listy sporządzonej przez organizatorów, wówczas jednak konieczne jest samodzielne znalezienie podmiotu zainteresowanego przetestowaniem danego rozwiązania.

Ideą pomysłodawców konkursu jest zaangażowanie mieszkańców Śląska w rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się na co dzień, a także zaszczepienie w nich przekonania, że innowacje to często proste rozwiązania w zasięgu ich możliwości.

Źródłem innowacji jest dostrzeżenie problemu i potrzeby zmiany. Często nowe rozwiązania polegają na wykorzystaniu już posiadanych zasobów, połączeniu istniejących możliwości w nowy sposób. Innowacje to rozwiązania odpowiadające na konkretne potrzeby, zaprojektowane z myślą o człowieku

– przekonują pomysłodawcy przedsięwzięcia.

Swoje pomysły mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne czy podmioty prywatne i publiczne, mające pomysły na innowacyjne rozwiązania we wskazanych obszarach. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez formularz na stronie projektu www.slaska.przestrzeninnowacji.pl.

PAP/AS

Pomysły mieszkańców Tych na wydanie 5 mln złotych

POWIĄZANE ARTYKUŁY

ZOSTAW KOMENTARZ