KURIER ŚLĄSKI

Kluby sportowe na Śląsku otrzymały 800 tys. zł w ramach „Śląskiego Programu Klub”

Podczas uroczystości, które odbyły się na Stadionie Śląskim, aż 73 regionalne kluby sportowe, biorące udział w konkursie, otrzymały dofinansowanie z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży.

Otrzymane dofinansowanie może zostać przeznaczone na wydatki związane na przykład z organizacją obozów sportowych, opłatę trenerów czy na zakup sprzętu sportowego. Aby klub sportowy mógł przystąpić do konkursu musiał być zarejestrowany od co najmniej 2 lat i realizować zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.

„Kluby sportowe potrzebują wsparcia w tym trudnym czasie. Nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych pozwala zrealizować wiele niezbędnych kwestii, od opłacenia trenerów po zakup sprzętu sportowego, dlatego wierzę, że we współpracy z Sejmikiem Województwa Śląskiego będziemy stopniowo zwiększać pulę środków w tym programie” – powiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Zależy nam na tym, by sport się rozwijał w różnych obszarach, szczególnie teraz, w tym trudnym czasie dla klubów sportowych. To realne wsparcie, które pomoże opłacić trenerów, zorganizować wyjazd na obóz sportowy i zakupić niezbędny sprzęt. Sukces programu w skali kraju i regionu pokazuje, że warto inwestować w sport, wspierać małe kluby i promować aktywność i zdrowy styl życia wśród najmłodszych adeptów sportu” – zaznaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Co ciekawe, Województwo Śląskie jest pierwszym regionem w Polsce, który rozpoczął program wsparcia dla klubów sportowych. Dla klubów jednosekcyjnych wsparcie te wynosi 10 tys. zł, a dla wielosekcyjnych – 15 tys. zł.

Źródło foto: slaskie.pl

 

 

 

SPORT, DOFINANSOWANIE, KONKURS, KLUBY SPORTOWE, SPRZĘT SPORTOWY, OBOZY SPORTOWE,  TRENERZY

Exit mobile version