Home Główna Modernizacja trasy na pograniczu Zabrza i Gliwic

Modernizacja trasy na pograniczu Zabrza i Gliwic

by Barbara Nowak

Zarząd Transportu Metropolitalnego przekazał, że prace modernizacyjne torowiska tramwajowego w rejonie skrzyżowania ul. Wolności z ul. Knurowską na pograniczu Zabrza i Gliwic potrwają do połowy przyszłego roku. Modernizacja ma zapewnić lepszy komfort podróży na tym odcinku.

ZTM przekazało, że „w ogłoszonym w ostatnich dniach lipca przetargu na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. „Przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza” wpłynęły 3 oferty. Po ich zbadaniu komisja przetargowa Tramwajów Śląskich uznała, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tor-Krak Sp. z o.o. z Krakowa. W poniedziałek 16 listopada drogą elektroniczną podpisana została umowa z generalnym wykonawcą. Jak wskazują przedstawiciele spółki tramwajowej, zadanie to jest stosunkowo nieduże.”

Natomiast do połowy maja 2021 roku zmodernizowane ma zostać torowisko wraz z przejazdami i przejściami dla pieszych, przebudowane zostaną chodniki i platformy przystankowe, wybudowana kanalizacja deszczowa i odwodnienie torowiska oraz przebudowane zostaną instalacje podziemne – gazowe i telekomunikacyjne.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3,656 mln zł netto. Prace modernizacyjne są wykonywane w ramach „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Pijany mieszkaniec Ukrainy wjechał w słup oświetleniowy

ZTM, ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO, ŚLĄSK, TRAMWAJE, PRACE MODERNIZACYJNE, PRZEBUDOWA

fot: metropolia ztm

POWIĄZANE ARTYKUŁY

ZOSTAW KOMENTARZ