KURIER ŚLĄSKI

Powraca Kino Seniora w Częstochowie

Do częstochowskiego OKF-u po kilkumiesięcznej przerwie powraca Kino Seniora. Seanse będą się odbywały z obowiązującymi obostrzeniami , a więc dostępne miejsca będą zapełnione do połowy

Kino seniora w Częstochowie ma już swoja ponad 10 – letnią tradycję. Pomysł narodził się ze spostrzeżeń i  obserwacji , że popołudniowe seanse skierowane dla osób kończą się zbyt późno. Późne zakończenia nie pozwalały seniorom na bezpieczny powrót do domu przed zapadnięciem zmroku. Również cena biletów była za wysoka w stosunku do skromnych emerytur.

Dlatego też wyszła propozycja repertuarowa , która będzie skierowana do wszystkich emerytów. Seanse będą się odbywać natomiast w godzinach południowych , a cena biletu będzie wynosić 10 zł.

W KINIE SENIORA  seanse będą się odbywały z zapełnieniem połowy dostępnych miejsc. Widzowie muszą natomiast mieć zakryte usta i nos. Każdy widz zobowiązany jest przed wejściem do kina skorzystać z płynu do dezynfekcji, a także zachować dystans 2 metrów od innych osób.

Exit mobile version