KURIER ŚLĄSKI

Strażnicy miejscy kontrolują paleniska

Strażnicy miejscy w Katowicach kontrolują paleniska z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych obowiązujących w czasie epidemii. Przeprowadzono już 175 takich kontroli. W czterech przypadkach ujawniono nieprawidłowości.

Od początku października strażnicy z Zespołu Ochrony Środowiska przeprowadzili 175 kontroli palenisk – w czterech przypadkach ujawniono nieprawidłowości, a osoby za nie odpowiedzialne zostały ukarane 4 mandatami na łączną kwotę 500 złotych. Od początku roku kontroli tych było 938. W 18 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. 14 osób ukarano mandatami na łączną kwotę 2300 złotych, 4 osoby zostały pouczone — przekazano.

Poinformowano również, że straż miejska prowadzi także kontrole wyników stanu powietrza przy wykorzystaniu systemu czujników AWAIR. Jeżeli stan największego stężenia zostanie przekroczony, w dane miejsce kierowane są patrole, które przeprowadzają kontrole i oględziny. Co więcej, w trakcie badania strażnicy przekazują właścicielom nieruchomości informacje dotyczące ograniczenia tzw. niskiej emisji poprzez uzyskanie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania oraz zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Funkcjonariusze przypominają także o obowiązku wymiany starego pieca grzewczego tzw. „kopciucha” na nowy klasy 5.

Od początku roku przeprowadzono ponad 21 tysięcy interwencji m.in.: ponad 2400 dotyczyło ochrony środowiska i gospodarki odpadami, prawie 3000 związanych z zakłóceniem porządku publicznego i ponad 9 tysięcy związanych z nieprawidłowościami w ruchu drogowym. Z ulic Katowic odholowano ponad 100 wraków.

Napaść seksualna na górniku. Ofiara była “bita członkiem po twarzy”

KONTROLE, KOPCIUCHY, ŚLĄSK, KATOWICE, STRAŻ MIEJSKA, KONTROLE, PIECE, SEZON GRZEWCZY

Exit mobile version